Доповідачі

Циганок Людмила

Президент Професійної асоціації екологів України (PAEU)

Провiдний фахівець у галузi менеджменту природоохоронної дiяльностi в Україні. Протягом багатьох рокiв  займається реалiзацiєю проєктiв, спрямованих на пiдвищення екологічної культури українського суспiльства, вдосконалення системи вiтчизняного екологiчного законодавства та пiдготовки профiльних фахівців,  формування екологічної вiдповiдальностi як на рiвнi держави та бiзнесу, так i серед громадян. Керiвник проєкту «ЕКОлiдери» та Освiтнього центру ECOBUSINESS, у межах якого проводяться тренiнги та курси з прикладної екологiї. Шеф-редактор журналу для менеджерiв природоохоронної дiяльностi «ECOBUSINESS. Екологія підприємства». Засновник і керівник проєкту-визнання «ECOtransformation в Україні», головною метою якого є  популяризацiя кращих рішень для зеленої трансформації бізнесу, підтримка лідерів бізнес-спільноти, що сприяють формуванню системи національних цінностей тощо. Президент Професійної асоціації екологів України (Professional Association of Ecologists of Ukraine (PAEU)). Виконавчий директор ECOBUSINESS Group.