Доповідачі

Королько Валентин

Завідувач кафедри зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки НУКМА

Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук. Завідувач кафедри зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Віце-президент ВГО «Українська ліга зі зв'язків з громадськістю». Член Міжнародної асоціації зв'язків з громадськістю (IPRA).

Відомий фахівець у галузі теорії та практики зв'язків з громадськістю, політології, історії зарубіжної соціологічної та політичної думки. Поєднує викладацьку та наукову роботу з практикою, є Президентом відомої в Україні РR-компанії «Mainstream Communication & Соnsulting».

Автор понад 140 наукових праць, надрукованих в українських та зарубіжних виданнях. Стипендіат ЮНЕСКО, стажувався в Гарвардському, Колумбійському, Мічиганському (США) і Сассекському (Великобританія) університетах.